Bestellungen / Commandes

Bestellungen jederzeit / Commandes en tout temps:

info@kafoj.ch • 032 322 11 69

 

Öffnungszeiten / Heures d’ouverture

Donnerstag / Jeudi 08:00 – 12:00h
Samstag / Samedi 08:00 — 16:00h

 
KAFOJ manufacture de café • Perrenoud & Bergmann • Kirchgässli 3 • CH-2502 Biel / Bienne